The Journal of South Asian Federation of Menopause Societies is indexed with the below databases:

 
Google Scholar
Google Scholar
 
  J Gate
J Gate
 
 Ulrich
Ulrich
 
 IndexCopernicus
IndexCopernicus
 
 HINARI
HINARI
 
 EBSCO
EBSCO
 
 Genamics Journal seek
Genamics Journal seek
 
 ProQuest
ProQuest
 
 SIS
SIS
 
 CiteFactor
CiteFactor
 
 OAJI
OAJI
 
 COSMOS
COSMOS
 
 SIF
SIF
 
 ESJI
ESJI
 
 SJIF
SJIF
 
 IIJIF
IIJIF
 

© JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS (P) LTD.